Sacha Grosfeld portfolio profile picture

sacha g.

 • size
  • 146/152
  • 152/158
 • height
  • 154 cm
 • shoes
  • 37 eu
  • 38 eu
 • age
  • 14 years 0 months
 • mix
  • french
Sacha Grosfeld portfolio picture #001
Sacha Grosfeld portfolio picture #002
Sacha Grosfeld portfolio picture #003
Sacha Grosfeld portfolio picture #004
Sacha Grosfeld portfolio picture #005
Sacha Grosfeld portfolio picture #006
Sacha Grosfeld portfolio picture #007
Sacha Grosfeld portfolio picture #008
Sacha Grosfeld portfolio picture #009
Sacha Grosfeld portfolio picture #010
Sacha Grosfeld portfolio picture #011
Sacha Grosfeld portfolio picture #012
Sacha Grosfeld portfolio picture #013
Sacha Grosfeld portfolio picture #014
Sacha Grosfeld portfolio picture #015
Sacha Grosfeld portfolio picture #016
Sacha Grosfeld portfolio picture #017
 • name
  • Sacha G.
 • size
  • 146/152
  • 152/158
 • shoes
  • 37 eu
  • 38 eu
 • height
  • 154 cm
 • age
  • 14 years 0 months
 • mix
  • french
nextprevious